Die Bibel heute

De Bijbel NU - a multimedia presentation

Weihnachten 2004 - Die Bibel heute

The Bijbels Museum (Biblical Museum) will from 16 December 2004 until July 2006 host a multimedia presentation under the heading of De Bijbel NU (The Bible TODAY). The occasion that prompted this new presentation is the publication of the New Bible Translation, which has been more than ten years in the making. The presentation will show just how relevant the Bible is to our day and age, and how important it still is to a large and diverse public. We actually come into contact with the Bible on numerous occasions throughout our lives - indeed far more often than you may think. The significance of the Bible TODAY will be demonstrated via different phases in life. From our birth and childhood until the time of death there are many moments in our lives in which the Bible plays a part. The exhibition will comprise a collage of projections, light, sound and music. Projections will be shown on all the walls while sound will move freely through the room.

Dat de bijbel van deze tijd is en voor een heel groot en divers publiek betekenis heeft, blijkt onder andere uit het recent verschijnen van De Nieuwe Bijbelvertaling. De Bijbel NU laat zien dat de inhoud van het boek veel meer om ons heen is dan we in eerste instantie zouden denken. Ons hele leven kunnen we ermee in aanraking komen. Maar waar en wanneer precies? Op wat voor wijze?

Aan de hand van verschillende levensfasen die ieder mens doorloopt, wordt getoond dat de bijbel op veel momenten in ons leven een rol speelt. Als een rode draad komt een aantal thema’s bij elke levensfase weer terug. Enkele van deze thema’s zijn de ‚rites de passage‘ zoals doop, trouwen en begraven; de ordening van het jaar met de zon- en feestdagen; de taal, waarbij te denken valt aan spreekwoorden en gezegden; de kunst en cultuur waarvoor de bijbel als inspiratiebron heeft gediend en de symboliek op straat, bijvoorbeeld reclame of mode. Juist door het alledaagse element zal iedereen iets van herkenning kunnen vinden in de beelden. Na het zien ervan kan de bezoeker verbanden leggen tussen elementen in het dagelijks leven en de maatschappij enerzijds en delen uit de bijbel anderzijds.

De Bijbel NU is een mix van beelden, teksten, geluid en muziek. In een theateropstelling wordt op een aantal schermen tegelijk geprojecteerd. Het geluid beweegt zich vrij door de ruimte. Het is een reis door het leven in 25 minuten. Voor de invulling ervan is een veelheid van materiaal verzameld dat op een of andere manier iets te maken heeft met de bijbel in ons leven van alledag: teksten, foto’s, kunstuitingen, straatbeelden, graffiti, gebouwen, films, televisiefragmenten, flash-animaties, reclame, muziek, rituelen en symbolen en wat dies meer zij. In korte interviews komen mensen aan het woord die vertellen wat de bijbel voor hen betekent (of niet betekent).
Dankzij de medewerking van velen, die materiaal in hun omgeving herkenden en aan het museum doorgaven, is De Bijbel NU gerealiseerd.

Text und Bild: Bijbels Museum

Nette Menschen treffen

Anzeige: Mit dem Frühstückstreff neue Freunde finden

Wenn Sie in diesem Jahr faszinierende neue Freunde kennen lernen möchten, dann empfehlen wir die Kontaktschmiede des Frühstückstreffs. Sie werden staunen, was die Redaktion von weihnachtsmarkt-deutschland.de zum Preis von Null Euro schon für Zehntausende Menschen in über 50 Städten in Europa tut. Dürfen wir Sie verblüffen? Klicken Sie jetzt einfach ...Anzeige ... weiter ...

Öffnungszeiten: 16.12.2004 bis Juli 2006

werktags von 10:00 bis 17:00 Uhr
sonn- und feiertags von 11:00 bis 17:00 Uhr

Standort:

Bijbels Museum

Diese Seite bearbeiten

Veranstalter:

Bijbels Museum
Herengracht 366-368
NL-1001 AK Amsterdam
020 624 24 36 fon
020 624 83 55 fax
www.bijbelsmuseum.nl
www.amsterdamtourist.nl